A vásárlás menete: 

Áruházunkban kategóriákba rendezett termékek között regisztráció, illetve bejelentkezés nélkül böngészhet, vásárolhat. A kiválasztott terméket annak terméklapján tudja a kosárba helyezni. Amennyiben a terméknek több változata is megjelenik a terméklapon, úgy a választó gombok segítségével tudja megjelölni az Önnek legmegfelelőbbet. A kosárba helyezett termékek mennyiségét a Kosármódosítás oldalon változtathatja. Vásárlását a pénztárban fejezheti be, itt választhatja ki az Önnek legmegfelelőbb szállítási és fizetési módot, illetve adhatja le rendelését. A termék(ek) megrendeléséről visszaigazoló e-mail értesítést kap. Nem szükséges a vásárláshoz, de amennyiben regisztrál és bejelentkezik, megrendelését bejelentkezés után nyomon követheti, figyelemmel kísérheti a Korábbi rendelések oldalon. 

Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk! 

A termékoldalon található esetleges műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Ezen adatokat a gyártó cégek bocsájtják rendelkezésünkre, ezért ezek pontosságáért felelősséget nem tudunk vállalni. A termékleírásban szereplő fotók tájékoztató jellegűek, így azok eltérhetnek a valós termék megjelenésétől, színétől. 

Garancia: 

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak. Fogyasztási kifogás esetén kérjük valamelyik elérhetőségünkön vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal. Az elállás joga: Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. "4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig, b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja. (3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben - a termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra. (4) írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. (5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. (6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését." A vásárlónak 8 munkanapig indok nélkül jogában áll a megrendelt terméket az áruház részére hiánytalanul visszaküldeni. Az elállásra nyitva álló 8 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette. A 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet - Távollévők között kötött szerződésekről - értelmében a visszaküldés költségei a vásárlót terhelik. Áruházunk az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatja a vásárlónak. Az elállási jog minden, postán vagy futárral szállított termékre vonatkozik, ami bontatlan, vagy bontott, de hiánytalan gyári csomagolásban, garancialevél kiállítása esetén azzal együtt érkezik vissza áruházunkhoz. A visszaküldéssel kapcsolatos csomagolási és postázási költségek a törvény szerint a vásárlót terhelik. Elállási szándékát a webáruház bármelyik elérhetőségén közölheti velünk.

A szerződés alakja és létrejöttének időpontja: 

Online módon kötött szerződés távollévők között kötött szerződés, amely nem minősül írásban megkötött szerződésnek. A szerződés nyelve magyar. Az űrlap kitöltésével és az áruház részére megerősítést követő elektronikus úton történő megküldésével, annak áruház általi visszaigazolásával az Ön megrendelése igénybejelentésnek minősül. A szerződés akkor jön létre, ha az áruház az igénybejelentést követő legkésőbb 48 órán belül az igény megérkezését pozitívan (az adásvétel lehetőségét megerősítve) visszaigazolja. Az igénybejelentés megküldésével és annak áruház általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Mind az ajánlat, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. 

Felelősségkorlátozás: 

A webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. A webáruházba küldött rendeléssel minden vevő kijelenti, hogy a jelen üzletszabályzatot megértette és elfogadja. 

Adatvédelem: 

Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek. Adatainak rendszerünkből történő törlését a webáruház bármelyik elérhetőségén kérheti tőlünk. 


GDPR Kiegészítés:

Oldalunk a regisztrációkor a következő személyes adatokat kéri és kérte el a múltban:

Név, telefonszám, cím cégnév, szállítási és számlázási cím, email mely adatokat a következő céllal kérjük el:

Név, cím, cégnév, a szállítási és számlázási kötelezettségünk végett,

Email és telefonszám, fax a vásárlás visszaigazolása illetve kapcsolattartási okokkal. Marketing célokkal ezen adatokat nem szándékozunk felhasználni.

Regisztráció esetén az adatokat a ICON MÉDIA Kft. Magyarországi szerverein tárolja harmadik félnek nem adjuk ki leszámítva csomagküldést mely esetben a futárnak a kiszállításhoz szükséges adatokat átadjuk. Regisztráció nélküli vásárlás esetén az adatokat csak a szükséges ideig tároljuk (kiszállítás, számlázás).

Oldalunk célzott hirdetési célokkal használja a Google Adwords remarketing szolgáltatását az online hirdetés folyamán.
A hirdetéseink külső szolgáltatók biztosítják, közöttük a Google, internetes webhelyeken jelenítik meg az önök személyes adatait
a külső szolgáltatók, közöttük a Google, analitics cookie-kat annak céljából, hogy egy személynek a webhelyen tett korábbi látogatásai alapján jelenítsenek meg hirdetéseket,
A Következő oldalon információt kaphat arról, hogy hogyan tilthatja le a Google cookie-használatát a Google Hirdetési beállításaiban.
Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.

Egyéb jogszabályok: 

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, illetve rendeletek eléréséhez kérjük látogasson el az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület vagy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjára.